Czy wiesz, że..?

Hestia 7: to pakiet najważniejszych ubezpieczeń, którymi możesz objąć swoją rodzinę i majątek. Sam wybierasz taki zakres ubezpieczenia, jaki ściśle odpowiada Twoim potrzebom. Do wyboru ubezpieczenia:
  • domu lub mieszkania
  • samochodu (OC, AC, NNW kierowcy i pasażerów)
  • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
  • następstw nieszczęśliwych wypadków
  • kosztów ochrony prawnej

Ubezpieczenia podróży

Oferujemy nowoczesne i elastyczne ubezpieczenie na wyjazdy letnie i zimowe - WARTA TRAVEL. Polisa gwarantuje optymalną ochronę ubezpieczeniową na czas podróży:
•  zagranicznych i krajowych,
•  wyjazdów indywidualnych i grupowych (możesz dokupić ochronę do ubezpieczenia z biura podróży),
•  ubezpiecza nawet wyjazdy trwające tylko jeden dzień.

Ty decydujesz, na jaką sumę się ubezpieczasz i w jakim zakresie. Możesz wybrać spośród następujących opcji:
PODSTAWOWE UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ:
•  koszty leczenia nawet do 100 tyś. euro,
•  następstwa nieszczęśliwych wypadków,
•  usługi assistance STANDARD (m.in. transport medyczny, powrót do RP, przewóz zwłok do RP, odzyskanie
i ponowne skierowanie bagażu).

ROZSZERZONE UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ
:
•  usługi assistance SUPER (m.in. opieka nad dziećmi, pomoc finansowa, zastępczy kierowca, kontynuacja podróży),
•  bagaż podróżny,
•  koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i/lub anulowania biletu podróżnego,
•  odpowiedzialność cywilna.

PODSTAWOWE UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY KRAJOWEJ
:
•  następstwa nieszczęśliwych wypadków,
•  odpowiedzialność cywilna.

ROZSZERZONE UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY KRAJOWEJ:
•  bagaż podróżny,
•  koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i/lub anulowania biletu podróżnego.