Czy wiesz, że..?

Formuła all risks: czyli ubezpieczenie każdego ryzyka. Tradycyjne ubezpieczenie obejmuje z góry zdefiniowane przypadki, które objęte są ubezpieczeniem. W tej formule, w przypadku szkody, wystarczy zajrzeć do katalogu wyłączeń. Jeśli danego zdarzenia nie ma, WARTA przyjmuje za nie odpowiedzialność.

Ubezpieczenia mienia

Uchroni Cię przed skutkami zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku, zdarzeń podczas transportu, dewastacji, utraty elektronicznych danych i oprogramowania, błędów użytkownika i szkodami elektrycznymi, katastrofy budowlanej, stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych oraz zepsucia towarów na skutek rozmrożenia.

UBEZPIECZENIE OC
Proponujemy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej, związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia, wykorzystywanego w tej działalności, z możliwością stosowania rozszerzeń z zakresu ochrony w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta, np. odpowiedzialności cywilnej za produkt, odpowiedzialności cywilnej za wypadki powstałe poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.