Czy wiesz, że..?

Z ubezpieczeń MTU korzysta już ponad MILION klientów: TY też możesz sprawdzić nasze zalety:
  • niską cenę
  • korzystne zniżki
  • w pakiecie z AC - assistance gratis!
  • składkę rozkładaną na raty
  • przyjazną procedurę odnowienia ubezpieczeń
  • znakomity system likwidacji szkód wyróżniony godłem Teraz Polska

Ubezpieczenia pracowników

Inwestycja w pracownika to inwestycja w firmę - wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo pracowników szczególnie w małej firmie, dlatego firmom z segmentu małych i średnich przedsigbiorstw proponujemy nowoczesny produkt ubezpieczeniowy WARTA EKSTRABIZNES.

Poznaj szczegófy oferty, zainwestuj w bezpieczeństwo pracowników - zainwestuj w firmę.

Ubezpieczenie WARTA EKSTRABIZNES skierowane jest do firm zatrudniających od 3 do 40 pracowników. Polisa zapewnia pracownikom i ich rodzinom szeroką ochronę zdrowia i życia, jak również pozwala na gromadzenie kapitału z myślą o przyszłości. Dzięki temu, że ubezpieczenie występuje w wielu wariantach, łatwo można je dopasować do potrzeb firmy i jej pracowników.

WARIANT I - obejmuje wyłącznie ryzyka związane z życiem i zdrowiem ubezpieczonego pracownika. W tej opcji, oprócz podstawowych ryzyk związanych ze śmiercią osoby ubezpieczonej, zapewniamy również pomoc finansową w przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu.

WARIANT II, WARIANT III i WARIANT IV - pozwalają one na zapewnienie szerszego niż w Wariancie l zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Obejmują ryzyka związane z życiem i zdrowiem ubezpieczonego oraz życiem jego bliskich. Zapewniają pomoc finansową m.in. w przypadku urodzenia się dziecka, choroby, wypadku ubezpieczonego lub współubezpieczonego, jak również w przypadku zaistnienia innych nieprzewidzianych ;zdarzeń rodzinnych.
Każdy z przedstawionych wariantów można rozszerzyć przez wykupienie następujących dodatkowych umów ubezpieczenia: zgon małżonka lub dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku, dzienne świadczenie szpitalne, wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania oraz Pakiet WARTA Assistance Medyczny.